ОТСТЪПКИ

Отстъпка от 10% ползват членове на туристически,спелео и алпийски клубове срещу представяне на членска карта и на студенти срещу представяне на Isic карта.
Фирми за височинна работа.
Също така ако ползвате отстъпка,куриерската такса се заплаща от вас.